ตร.ตั้งศูนย์ตรวจสอบทุจริตจำนำข้าว

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุม ตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.ธรรมนูญ เพชรบุรีกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กล่าวแถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตการรับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัยและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งเบาะแสการทุจริต ว่า หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ทำงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ  การทุจริตการรับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัยและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ในส่วนของ จ.พิษณุโลก

 

ทางตำรวจภูธรจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ฯพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 แห่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอของ จ.พิษณุโลก  ประกอบด้วย อ.เมือง อ.พรหมพิราม อ.บางกระทุ่ม อ.บางระกำ และ อ.วังทอง   อำเภอ ละ 5 นายเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้

 

พล.ต.ต.ธรรมนูญ กล่าวว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานนั้นได้พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจำนำข้าวในลักษณะการสวมสิทธิการรับจำนำข้าว ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จำนวน 8 ราย 8 คดี ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งจำนำข้าวใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ในลักษณะจำนำข้าวของตนไปแล้ว แล้วนำข่าวจากที่อื่นมาจำนำเพิ่มในชื่อของตนเอง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดี  ซึ่งทางตำรวจหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีข้อมูลการทุจริตแล้วจะรีบดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง   ตามกฏหมายอย่างเฉียบขาดจริงจัง เพื่อป้องปรามและไม่ให้เป็นแบบอย่างในการทุจริต  นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบการรับจำนำข้าวที่อาจส่อไปทางทุจริต อาทิ การทุจริตด้านความชื้น เครื่องช่างน้ำหนัก และการสวมสิทธิเพื่อให้โควต้าการจำนำของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉพาะรายด้วย

 

ส่วนการทุจริตการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัยหากมีการร้องเรียนทางตำรวจก็จะเข้าไปร่วมตรวจสอบ เช่นเดียวกับคดีเกี่ยวกับการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการร้องเรียนผ่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมีการตรวจสอบสืบสวนแล้วส่งเรื่องให้ทางตำรวจดำเนินคดี ซึ่งขณะนี้มีเรื่องที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ 6 คดี แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ทางตำรวจได้ส่งเรื่องให้ ปปช.ดำเนินการแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ทราบการทุจริตสามารถแจ้งเบอร์โทรสายด่วน 191 หรือ เวปไซด์www.plpolice.com หรือ โทรสายด่วน 1789 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น