เปิดเทศกาลผลไม้ชุมพรสู่เมืองเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2555 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีพิธีเปิดเทศกาล ผลไม้ชุมพรสู่เมืองเหนือ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ราคาตกต่ำ และล้นตลาด โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นจังหวัดปลายทางร่วมกับจังหวัดชุมพรที่เป็นจังหวัดต้นทาง นำผลไม้ตามฤดูกาลมาจำหน่ายระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2555 และมีพิธีเปิดเทศกาลผลไม้ชุมพร ในเวลา 14.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2555 โดยนายอนันต์  ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชูเกียรติ  มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

งานเทศกาลผลไม้ชุมพรสู่เมืองเหนือ เป็นการจัดงานตามมาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเหนือไปใต้ จับคู่กันกันระหว่างจังหวัดต้นทางที่เป็นแหล่งผลิตไปร่วมจัดจังหวัดปลายทาง 4 ครั้ง ครั้งที่ 1จัดที่ จ.สงขลา ( ปลายทาง ) จับคู่กับ จ.เชียงใหม่ ( ต้นทาง ) ครั้งที่ 2 จัดที่จ.ภูเก็ต ( ปลายทาง ) จับคู่กับจ.ลำพูน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่จ.เชียงใหม่ ( ปลายทาง ) กับจ.สุราษฎร์ธานี ( ต้นทาง ) และครั้งที่ 4 จัดที่ จ.พิษณุโลก ( ปลายทาง ) กับจ.ชุมพร ( ต้นทาง ) ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่จัดในปีนี้

 

นายวีระศักดิ์  อัตถไพศาล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวพิษณุโลก มาชิม อุดหนุน ผลไม้จากจังหวัดชุมพรทั้ง 7 ชนิด ที่ขนมาจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กล้วยเล็บมือนาง สะตอ และผักเหลียง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่อยู่นอกแหล่งผลิตผลไม้ มีโอกาสได้บริโภคผลไม้คุณภาพดี ในราคายุติธรรม

 

 

แสดงความคิดเห็น