ทัพภาค3 แถลงผลการดำเนินงานโครงการกำจัดพืชเสพติด

แถลงผลงาน

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้(10 ก.ย.) ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พลโทสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 4 ได้เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2555 ในห้วงเดือนตุลาคม 2554-เดือน กันยายน 2555 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศ โดยทางกองทัพภาคที่ 3 ได้มีโครงการกำจัดพืชเสพติด ขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยได้ร่วมมือกับ ปปส. ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจภูธรภาค 5และภาค 6 ได้ดำเนินการปราบปรามและทำลายอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานไว้จำนวน 65 พื้นที่เป้าหมาย แบ่งเป็นกองทัพภาคที่ 3 ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น 1,647 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 1,257.69 ไร่ ครอบคลุม จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่น ได้จำนวน 1,922 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 1,234.63 ไร่ ผลการปฏิบัติคิดเป็น ร้อยละ 98.17

 

แถลงผลงาน
แถลงผลงาน

ส่วนผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินจังหวัด/ อำเภอ ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่นนอกเป้าหมาย จำนวน 82 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 41.68 ไร่ สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่นได้ จำนวน 82 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 41.68 ไร่ สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่นได้ จำนวน 82 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 41.68 ไร่ ผลการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 100

/////

แสดงความคิดเห็น