พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ชนช้าง
ชนช้าง

เช้าวันนี้ ( 18 ม.ค.56 ) ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้กับชนชาติไทย สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นแข็งแกร่ง มีเอกราชตราบจนทุกวันนี้ และแผ่นดินเมืองพิษณุโลก เป็นดินแดนถิ่นประสูติของพระองค์ ณ พระราชวังจันทน์ แห่งนี้  ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่เหล่า ร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญสดุดีวีรกรรมไทยในความเสียสละขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

IMG_9204 (Custom)

IMG_0483 (Custom)

ภายในพระราชวังจันทน์ โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงมาร์ชนเรศวร นักเรียน นักศึกษารำบวงสรวง และแสดงศิลปะป้องกันตัวในการฟันดาบ กระบี่ กระบอง ตลอดจนมีการแสดงชนช้าง เพื่อเล่าขานตำนานยุทธหัตถีให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการและคณะ ได้ร่วมปลูกต้นจันทร์ จำนวน 85 ต้น บริเวณด้านหน้าพระราชวังจันทน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

/////

แสดงความคิดเห็น