ชาวอบจ.ร่วมบริจาคโลหิต

IMG_7993 (Copy)วันที่ 18 มกราคม 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และพยาบาลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช มาตั้งหน่วยรับบริจาคที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้IMG_7981 (Copy)

IMG_7985 (Copy)

แสดงความคิดเห็น