ทภ.3 ฝึกอบรมบุคลากรด้านยาเสพติด ประจำปี 2556

ff (2)

บ่ายวันนี้ ( 5 ก.พ.56 ) ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี ทรงพล ทองจีน เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรด้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่หาข่าวและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 65 นายเข้ารับการอบรม

ff (1)

ff

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ภัยคุกคามของประเทศไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่มีความเสี่ยงและล่อแหลมตามแนวชายแดนมาเป็นภัยคุกคามแบบใหม่ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากยาเสพติด ภัยจากการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งภัยดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนในเรื่องเครือข่ายและวิธีการโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการปฏิบัติ ทำให้ยากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามอีกรูปหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวาง กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เล็งเห็นถึงภัยคุกคามของยาเสพติดดังกล่าว จึงได้จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หาข่าวและปราบปรามยาเสพติด พร้อมทั้งกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพิ่มความรู้ความสามารถ บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของการเป็นเจ้าหน้าที่ข่าว,เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เพิ่มพูนความรู้ค้นหาแนวทางและวิธีป้องกันภัยจากยาเสพติดให้มากยิ่งขึ้น รู้เรื่องกฎหมาย การเฝ้าสังเกต ติดตามเกาะติดผู้กระทำผิด ในการฝึกอบรมครั้งนี้กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3  ได้เชิญวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค 6 , เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 6 , ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 3 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

/////

แสดงความคิดเห็น