มน.เจ๋ง คิดเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดแบบเข้าถึงชุมชน

เธญ.เธงเธฑเธŠเธฃเธฒ

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้( 27 ก.พ.) ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย อ.วัชรา แก้วมหานิล  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวกนกพร แผลงฤทธิ์และนางสาวภัทรวดี ทองสุ นิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมกันแถลงผลงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดแบบเข้าถึงชุมชน”  ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้โดยการนำเทคโนโลยีคลื่นเสียงดอปเลอร์ (Doppler sound) ซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์ความเร็วในการไหลเวียนเลือด (PWV: Pulse Wave Velocity) เพื่อประเมินระดับการตีบตันของหลอดเลือดแดงแคโรติด (carotid artery)  ซึ่งเป็นหลอดเลือดที่สำคัญในการลำเลียงเลือดจากหัวใจไปที่สมอง  หากเกิดการตีบตันจะทำให้สมองขาดเลือดนำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตตามมาในที่สุด  นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังครอบคลุมไปถึงการป้องกันโรคโดยการนำโปรแกรมประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองขาดเลือดเธฃเธฒเธ‡เธงเธฑเธฅโดยใช้แบบประเมินที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคือ NSA (National Stroke Association Risk score)  มาร่วมกันในการวิเคราะห์เพื่อทำให้การประเมินและป้องกันโรคสมองขาดเลือดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ราคาไม่แพงเพียง 20,000-25,000 บาทเท่านั้น แต่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับเครื่องมาตรฐานที่มีในปัจจุบันน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ราคาถูก และประมวลผลรวดเร็ว ทำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางเนื่องจากสามารถประมวลผลประวัติและผลตรวจแล้วทำการแปลผลได้อย่างเข้าใจง่ายซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลปฐมภูมิและทุติยภูมิสามารถบริการประชาชนและออกตรวจนอกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นผลให้สามารถกระจายการบริการตรวจวินิจฉัยและป้องกันได้อย่างทั่วถึงซึ่งเป็นการส่งเสริมการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น โรงพยาบาลส่วนตำบลและโรงพยาบาลประจำจังหวัด เป็นต้น

watchara

20130226_133808

อ.วัชรา แก้วมหานิล  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  กล่าวว่า โรคสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแคโรติดอุดตันนับเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชากรไทยทำให้เกิดความพิการและการเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน  โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยล่าช้าไม่ทันต่อการรุกรามของโรคนำไปสู่สมองขาดเลือดและหลอดเลือดสมองแตกในที่สุด ผลงาน “นวัตกรรมเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดแบบเข้าถึงชุมชน”นับเป็นนวัตกรรมที่เน้นนโยบายสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคสมองขาดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการและเสียชีวิตในประเทศไทยจนทำให้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในระดับเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ กลุ่มการแพทย์ในระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 ที่ผ่านมาอีกด้วย

????????270256??.??????????????????????????? 010

????????270256??.??????????????????????????? 005

/////

แสดงความคิดเห็น