คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย

สอบ1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน นี้  โดยมีผู้เข้าสอบตามกลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 52 คน และ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 37 คน รวม 4 ห้องสอบ ที่สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยก่อนเข้าห้องสอบ ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ประสานขอเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ใช้เครื่อง Hand Scan จากตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และการท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง ในการตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย และสแกนผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน  นอกจากนี้ยังได้ขอเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ หรือสัญญาณการสื่อสารต่าง ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 10 (พิษณุโลก) ในการเฝ้าระวังสัญญาณสื่อสารทุกชนิด พร้อมนี้ ได้ขอกำลังทหารจากกองทัพภาคที่ 3 เพื่อดูแลความปลอดภัยห้องผลิตและเก็บรักษาข้อสอบ และให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพผู้เข้าสอบทุกคน ด้วย   หากพบมีการทุจริต จะตัดสิทธิ์ในการสอบ และดำเนินการตามกฎหมายทันที

แสดงความคิดเห็น