กองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย

0003เวลา 10.00 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ที่สนามฝึกกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโทปรีชา   จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่สนธิกำลังจากฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหาร และภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเตรียมความพร้อมจำนวน 1,000 นาย0007

0006

พลโทปรีชา  จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ด้วยสภาพปัจจุบันภูมิอากาศประเทศไทยได้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือได้รับอิทธิพลของมรสุมต่าง ๆที่จะพาดผ่าน และจากเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้กำหนดให้มีการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 4 และส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยทหาร ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน0005

0004

สำหรับการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ครั้งนี้ นอกจากการตรวจสถานภาพกำลังพลและยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์แล้ว ได้มีการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การค้นหาและการช่วยเหลือ การดับเพลิงบนอาคารสูง การสูบน้ำยะยะไกล การทำน้ำประปาสนาม การส่งกลับสายแพทย์ด่วนทางอากาศ การอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยใช้เรือท้องแบนของกองทัพ และเฮลิคอปเตอร์ พร้อมกับอุปกรณ์ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

0002

0001การเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ มีส่วนราชการที่นำกำลังพลและอุปกรณ์การบรรเทาสาธารณภัยมาร่วมฝึกและเตรียมความพร้อมกับกองทัพภาคที่ 3 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก กองบิน 46 พิษณุโลก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 340008

แสดงความคิดเห็น