เฉลิมฉลอง 90 ปีโรงเรียนสิ่นหมิน

สินหมิน1วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสิ่นหมิน  อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายวาณิชย์  ศิริเจริญพันธ์  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมิน  น.ส.วราภรณ์  จาตุกัญญาประทีป นายกสมาคมจีน  /ประธานการจัดงานเฉลิมฉลอง  65 ปีสมาคมจีนสู่ตำนาน 90ปีโรงเรียนสิ่นหมิน  และนายฐิติ  วิศวชัยวัฒน์  ประธานฝ่ายการดำเนินงาน  ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเฉลิมฉลอง 65 ปีสมาคมจีนสู่ตำนาน 90 ปีโรงเรียนสิ่นหมินว่า สืบเนื่องจากสมาคมจีนพิษณุโลกได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 65 ปี ชาวไทยเชื้อสายจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลก  ที่ได้เร่งเห็นประโยชน์และความสำคัญทางการศึกษาจึงได้เปิดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 ในนามชื่อโรงเรียนสิ่นหมินมีการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่ดีโดยเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา นักเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนภาษาจีน และการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน จนทำให้โรงเรียนสิ่นหมินได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และรางวัลระดับประเทศจำนวนมาก  ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมา 90 ปี ทางคณะกรรมการจึงมีมติ จัดงาน   “งานเฉลิมฉลอง 65 ปีสมาคมจีนสู่ตำนาน 90 ปีโรงเรียนสิ่นหมิน ในวันที่ 23พฤศจิกายน 2556  ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสินหมิน2

DSC_0276

นายฐิติ  กล่าวว่า ในช่วงใกล้เปิดประตูสู่อาเซียนในปี 2558 ทางโรงเรียนสิ่นหมิน นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เน้นด้านภาษาจีนมาโดยตลอด  ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่ชั้น ป. 3 เริ่มพูดภาษาจีนภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนกับทางมณฑลเจ๋อเจียง และอีกหลายมณฑล โดยนักเรียนสิ่นหมินจะไปอยู่ประเทศจีนนาน ครั้งละ6 เดือน   นับเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน และเป็นการเตรียมด้านภาษาก่อนสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยDSC_0274

 

แสดงความคิดเห็น