กลองอินทรเภรี เสียงแห่งสรวงสวรรค์

IMG_6984อินท ร คือ พระอินทร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเทวดา  เภรี แปลว่า กลอง  รวมเรียกว่า”กลองของพระอินทร์” เสียงเวลาแห่งสรวงสวรรค์ ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หนึ่งในอารยะที่ยิ่งใหญ่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถือเป็นประเพณี ตีย่ำบอกโมงยามมาเป็นสัญญาณในความศักดิ์สิทธิ์สุดยอดของวัดนี้อีกสิ่งหนึ่งIMG_6983

กลองนี้ เดิมมีประวัติว่าทำจากไม้มะเขือป่าชำรุดและหายสาบสูญไป ตามกาลเวลา เอกลักษณ์ของกลองทั้ง2ใบที่เด่นๆคือเป็นกลองขนาดใหญ่ มียักษ์สองตนแบกกลอง  ยักษ์ที่เป็นสาวกข้างพระวรกายพระพุทธชินราช ยักษ์เวสสุวรรณและอาฬวกยักษ์แบก เป็นไม้แกะสลัก ช่างสมัยก่อนได้ออกแบบ คิดสร้างเพื่อความหมายใด คิดว่ามีนัยสำคัญแน่นอน ก่อนที่จะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่าง ตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นยักษ์สาวกที่มีที่ซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราชด้วย ทำไมไม่เป็นอย่างอื่น หรือสิ่งอื่น ทบทวนดู  จะเป็นช้าง,ลิงหรือกวาง ฯลฯ ก็ได้  IMG_6986

การให้ความสำคัญของช่างและในคนสมัยก่อนที่ศรัทธาพุทธศาสนามากศึกษาอย่างถ่องแท้ ต่างจาก คนในปัจจุบันที่มาวัด ขาดความเข้าใจ และยังไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างไว้ มีแต่จะรื้อ สร้างใหม่เปลี่ยนแบบทรงไปจากเดิม  มาลองตั้งคำถามง่ายๆดู จากกลองนี้ว่าสร้างไว้ทำไม น่าจะเป็นเสียงที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้พุทธศาสนาได้สืบทอดยั่งยืน ตามความหมายของยักษ์ทั้งสองตนที่คอยปกป้องพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธา

พระเวสสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งภูตผี,ยักษ์ต่างๆใช้กระบองเป็นอาวุธผู้ศรัทธาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างสม่ำเสมอ

อาฬวกยักษ์ที่มีอำนาจใช้ผ้ามวยผมเป็นอาวุธ แต่ต้องยอมน้อมรับพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาจากความอาฆาตมาหลายชาติ แต่กลับน้อมรับพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาIMG_6985

เชื่อว่าการตีกลองในแต่ละครั้ง แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธเจ้า บอกทุกชั่วโมงถึงแรงศรัทธา

และยักษ์ที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากเมืองพิษณุโลกของเราให้เมืองเราคลาดแคล้วจากภัยพิบัติต่างๆนาๆ

ความเชื่อผู้ที่ศรัทธาเมื่อไปวัดต้องยกมือไหว้ทุกทีที่ได้ยินเสียงกลอง เสมือนดั่งได้บอกกล่าวพระพุทธเจ้า,พระอินทร์หรือเทวดา ฟ้าดิน

แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ชาววัดจะยกมือกราบไหว้สม่ำเสมอทุกวันที่ได้ยินเสียง ขณะทั้งขาไปและขากลับของทุกๆวัน หากขาดเสียงนี้จักรู้สึกว่าขาดสิ่งหนึ่งไปต้องได้ฟังทุกๆวัน รู้สึกอุ่นใจIMG_6982

นี่คือความหลากหลายองค์ประกอบที่รวบรวมหล่อหลอม เป็นส่วนหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ “พิษณุโลก” องค์ประกอบสร้างความขลังให้พระพุทธชินราชที่เรามองข้ามไปด้วยความเคยชิน

กลองอินทรเภรี คือสิ่งหนึ่งประเพณีคู่เมืองคู่วัดที่ควรค่าแก่การให้ความสำคัญ

IMG_6980

กล้าณรงค์  ภักดิ์ประไพ

รถรางนำเที่ยวเมืองพิษณุโลก

22 สิงหาคม 2556

แสดงความคิดเห็น