รับขวัญนิสิตใหม่มน.

NRT_9462

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในปีนี้มีนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,700 คน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ให้มีความอดทน เพียรพยายามแสวงหาความรู้จากครูผู้สอน นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตยอดเยี่ยม นิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 รวม 162 คน   ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร NRT_9472

แสดงความคิดเห็น