ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานฯ

100001

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้( 4 ต.ค.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศตรีสรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงาน พระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายถุงยังชีพพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่จำพรรษาอยู่ในพื้นที่อำเภอวังทอง อีกจำนวน 50 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชการ มาตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย

100005

100004

จังหวัดพิษณุโลก ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และทำให้มีฝนตกหนักถึงมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทัน และน้ำล้มตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมพื้นที่ประสบภัยจำนวน 8 อำเภอ 46 ตำบล 218 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,399 ครับเรือน 16,015 คน นาข้าว 54,054 ไร่ บ้านเรือนราษฎรน้ำท่วมขัง 561 หลัง วัด 3 แห่ง ปัจจุบันยังคงสถานการณ์อุทกภัย 7 อำเภอ เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 1 อำเภอ

100003

/////

แสดงความคิดเห็น