วังทองยังอ่วมน้ำซัดถนนขาดเพิ่มท่วมข้าวหลายตำบล

0001วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจ.พิษณุโลก ยังคงได้รับผลกระทบหนักใน 2 อำเภอ ได้แก่พื้นที่ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม ที่คันกั้นน้ำแตกหลายจุด และ ที่ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่พนังกั้นแม่น้ำวังทองบริเวณบ้านทางลัด ม.5 ต.วังพิกุล อ.วังทอง แตกเป็นทางกว้าง 20 เมตร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา และยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ ล่าสุดวันนี้ บริเวณถนนบ้านทางลัด ใกล้กับจุดที่ชาวบ้านทางลัดตั้งเต้นท์อาศัยอยู่บนนถนนชั่วคราว ห่างจากจุดที่พนังกั้นน้ำแตกประมาณ 100 เมตร ความแรงของน้ำ ได้กัดเซาะถนนนจนขาดเป็นทางกว้าง 10 เมตร น้ำจากแม่น้ำวังทองได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่นาอย่างรวดเร็ว0004

0002

เช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ได้มีการระดมกำลังทหารจากกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ นำกำลังพล เรือท้องแบน พร้อมเครื่องจักร มาช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมพนังกั้นน้ำที่บ้านทางลัด ม.5 ต.วังพิกุล โดยวันนี้ มีการระดมชาวบ้านจากตำบลวังพิกุล ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม มาช่วยกันซ่อมพนังกั้นน้ำเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากหากไม่สามารถดำเนินการชะลอน้ำได้ จะส่งผลกระทบกับนาข้าวที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวจำนวนหลายพันไร่0010

0005ขณะที่การซ่อมแซมนั้น ได้ระดมกำลังไปซ่อมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำวังทอง ที่แตกเป็นทางกว้างบริเวณ 20 เมตรก่อน ส่วนจุดที่ถนนขาดยังไม่ดำเนินการซ่อม เนื่องจากหากชะลอจุดริมแม่น้ำได้ น้ำที่ไหลผ่านถนนก็จะลดลง โดยมีการลำเลียงต้นยูคาลิปตัส กระสอบทราย และเครื่องจัก ไปยังจุดริมน้ำ แต่การดำเนินการค่อนข้างลำบาท เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำวังทองยังทรงสูง และบริเวณที่พังน้ำก็ไหลเชี่ยวและแรงมาก

0006

0007นายประเสริฐ  อ่อนกระโทก อยู่บ้านเลขที่ 186/2 ม.2 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันนี้ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายขอแรงชาวบ้านจากตำบลแม่ระกา มาช่วยเหลือซ่อมแซมพนังกั้นน้ำวังทองบริเวณบ้านทางลัด เนื่องจากหากไม่สามารถดำเนินการได้ จะส่งผลกระทบกับนาข้าวหลายพันไร่ในเขตตำบลแม่ระกา เฉพาะของตนนั้น ปลูกข้าวไว้ 47 ไร่ กำลังออกรวงเต็มที่ กำหนดเก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ หากปล่อยไว้อย่างนี้ น้ำไหลท่วมถึงนาข้าวตนที่ตำบลแม่ระกาแน่นอน

แสดงความคิดเห็น