บุคลากรสาธารณสุขพิษณุโลกค้านพรบ.นิรโทษกรรม

0001เมื่อเวลา 15.30 นของวันที่ 5 พ.ย. 2556 ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพุทธชินราชทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ ได้ร่วมตัวกันรวมตัวกันลงชื่อแสดงเจตนารมณ์การคัดค้านผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยมีจุดยืนว่าบรรดาคดีในฐานความผิดทุจริตคอรัปชั่นและคดีอาญาทั้งหมด ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด ไม่ควรใช้วิธีรวบรัด โดยออกกฎหมายยกเว้นความผิด โดยหลังจากนั้นทางกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ถือป้ายคัดค้าน พร้อมทั้งติดริบบิ้นธงชาติ ไว้บนแขนเสื้อ และเดินขบวนจากโรงพยาบาลพุทธชินราช ผ่านถนนสายหลักกลางเมืองพิษณุโลกเพื่อให้ชาวเมืองพิษณุโลก ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเช่นกัน และเดินไปยังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อไปร่วมตัวกับ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน วิทยาลัยบรมราชนนี วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร0003

0002

ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นพ.สมบูรณ์  ตันศุภสวัสดิกุล ตัวแทนกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้อ่านแถลงการณ์คัดค้านพรบ.นิรโทษกรรม  เพื่อยื่นหนังสือรายชื่อผู้คัดค้านให้กับนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งไปถึงรัฐบาล และวุฒิสภาต่อไป0004

0005 0006

แสดงความคิดเห็น