มอบผ้าห่มคลายหนาวให้ชาวต.น้ำกุ่ม

aa วันที่ 15 มกราคม 2557 น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอำไพ รองผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม นำผ้าห่มจำนวน 600 ผืนและหนังสือเรียน ระดับ ป.1  – ป.6 จำนวน 9 ลัง ส่งมอบให้แก่นายสนิท  จันดาวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่สนามบินกองบิน 46 เพื่อไปแจกจ่ายราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และเด็กนักเรียนในพื้นที่ต่อไปa

 

แสดงความคิดเห็น