สวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันครู

IMG_4397เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ ลานหน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายยงยศ  เมฆอรุณ  กรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำสมาชิกคุรุสภาจังหวัดพิษณุโลกกว่า 500 คน ร่วมสวดมนต์และรับฟังปาฐกถาจากพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับวิชาชีพครูและเสริมสร้างกำลังใจIMG_4407

IMG_4405โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า ในวันที่ 16 มกราคม เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และครม.มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค.2555 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเสริมสร้างสิริมงคลให้เกิดแก่สมาชิกคุรุสภาจังหวัดพิษณุโลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้จัดพิธีสวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสวดเพื่อขอให้ประเทศไทยมีความสงบสุขไม่เกิดความรุนแรงในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันด้วยIMG_4409

แสดงความคิดเห็น