ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าฟรีรพ.สัตว์เทศบาลมีค.นี้

13/3/2555 10:04นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวถึงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่า เทศบาลนครพิษณุโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต จึงจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์โรคพิษสุนัขบ้าขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงและควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม  และให้สัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึงทุกตัวทั้งสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ และสัตว์จรจัด

นอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกยังจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และคุมกำเนิดในช่วงที่มีการรณรงค์ให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีระดับภูมิต้านทานต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง  ส่งผลให้ช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนss-1-copy-500x375

สำหรับการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2557 นี้ เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิดสัตว์เพศเมีย และผ่าตัดทำหมันสัตว์เพศผู้  ณ โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า  (สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกแห่งเดิม)

ในการบริการดังกล่าวเทศบาลนครพิษณุโลกให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า  (สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกแห่งเดิม)  ในวันเวลาราชการ  ระหว่างวันที่ 4 – 31 มีนาคม  2557  โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน
และทะเบียนบ้านของท่านมาแสดงเพื่อลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง และขอรับบัตรคิว  นัดผ่าตัดทำหมันสัตว์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครพิษณุโลก  โทร.055-258527

แสดงความคิดเห็น