แม่ทัพภาคที่3ย้ำตร.เร่งดำเนินคดีกลุ่มแยกประเทศ

DSC_0239เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 มี.ค. 57 พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามแสดงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ พร้อมมอบธงไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ที่บริเวณลานสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี ทสปช.จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 1,000 คน  ร่วมแสดงพลังวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงพลังอีก 450 คน รวมผู้เข้าร่วมแสดงพลังจำนวน 1,450 คน  DSC_0206

DSC_0220

ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติภาค 3 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และองค์กรมวลชล ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พร้อมใจกันจัดงาน วันไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนคมของทุกปี  ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ที่ล่วงลับไปแล้ว  พร้อมให้สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รวมตัวกัน ในการต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อแสดงออกถึงความมั่นคง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขDSC_0252

 

หลังเสร็จพิธี แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีที่ทหารแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ว่า ทางกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลกของเราก็มี ซึ่งในวันที่ 2 มี.ค.ที่จ.เชียงใหม่และ จ.พะเยา หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ 17 ภาคเหนือคือกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งอีกบทบาทของกองทัพภาคที่ 3 ก็คือ เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ทางกองทัพภาคที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ถ้าหากเราไม่ช่วยกันดูแลก็อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด  การที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ไปแจ้งความดำเนินคดี ไม่ได้กล่าวหาใครเป็นหน้าที่ตำรวจที่จะสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนผิด อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจ  ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกองภาคภาคที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ต้องทำอยู่แล้ว ทุกส่วนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะข้าราชไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารตำรวจก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งสิ้น  สิ่งที่เกิดขึ้นมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเป็นการปฏิบัติงานวาระปกติ ไม่มีการสั่งการอะไรพิเศษจากผู้บังคับบัญชา ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งทางตำรวจจากการประสานกับตำรวจท้องที่ดำเนินการอย่างเต็มทีทุกพื้นที่ จ.พิษณุโลกก็เช่นเดียวกัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ คงจะได้ผลเร็วๆนี้DSC_0230

 

จากสอบถามที่มีการฝึกซ้อมกำลังพลติดอาวุธทางภาคอีสาน แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การชุมนุมโดยสันติตามรัฐธรรมนูญราชอานาจักรสามารถทำได้ แต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดเกิดขึ้น คงจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่จังหวัดไหนก็ตาม ได้แจ้งข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหาร  ทหารกองทัพภาคที่ 3 มีอยู่ในพื้นที่เกือบทุกจังหวัดสามารถแจ้งได้ เพราะด้วยกันหลายสายงาน สายงานแรกคือในนามของกองทัพภาคที่ 3 คือสายงานปกติ  ในสายงานความรักษาความมั่นคงภายในก็คือกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และสายงานสุดท้ายคือสายงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรามีกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในห้วงที่ผ่านมาในการดำเนินการที่เกิดขึ้น ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาปรึกษาหารือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด ทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างดี พร้อมที่จะบูรณะการ ในเรื่องต่างๆในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่รับผิดชอบในภาคเหนือของเรา

 

แสดงความคิดเห็น