ทต.หัวรอจับมืออิสท์วอเตอร์ผลิตน้ำประปา

0002เวลา 10.30 น.ของวันที่  24 เม.ย. 2557   ที่เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือการผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ระหว่างบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู บริษัทในเครือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อิสท์วอเตอร์ โดยนายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ กรรมการผู้จัดการระหว่างบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู ลงนามความร่วมมือกับนายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในการผลิตน้ำประปา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในเขตเทศบาลตำบล ซึ่งโครงการนี้ทางเทศบาลตำบลหัวรอ ได้มีโครงการบริการน้ำประปาให้ประชาชนในราคาที่เหมาะสม โดยให้ทาง ยูยู เป็นผู้ผลิต

0001

ซึ่งโครงการนี้ ทาง ยูยู ได้ใช้เงินลงทุนในการผลิตน้ำประปา จำนวนทั้งสิ้น 82 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตน้ำประปาเนื้อที่ 3 ไร่ และระบบส่งน้ำมีพื้นที่บริการให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ จำนวน 10,000 ครัวเรือน โดยจะมีความต้องการใช้น้ำปัจจุบัน ประมาณ 6,500 ลบ.ม.ต่อวัน และเมื่อดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลา 8 เดือนเสร็จ จะสามารถจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ครอบคลุม และรองรับปริมาณในอีก 30 ปีข้างหน้า จะใช้น้ำประมาณ 17,000 ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ มีการใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เทศบาลนครพิษณุโลก และการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงพอและมีปัญหาด้านคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ทางเทศบาลตำบลหัวรอ จึงหาแหล่งผลิตน้ำในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการน้ำอุปโภคบริโภคดังกล่าว

0003

นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์  นายกทต.หัวรอ เปิดเผยว่า โรงงานผลิตน้ำประปาจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ บริษัทเอกชนจะลงทุนเองทั้งหมด โดยใช้น้ำจากแม่น้ำน่านมาผลิตน้ำประปา โดยเทศบาลตำบลหัวรอจะซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 7 บาท และนำขายให้กับประชาชนในพื้นที่ จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้น้ำกันอีกครั้งว่าจะคิดค่าบริการจากประชาชนเท่าไหร่ อาจจะลูกบาศก์เมตรละ 10-11 บาท แต่ยังถือว่าอยู่ในปริมาณไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับค่าบริการของการประปาส่วนภูมิภาคที่คิดค่าบริการลูกบาศก์เมตรละ 18  บาท จะได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ และบริการส่ม่ำเสมอ 24 ชั่วโมง ไม่เหมือนปัจจุบันที่ไหลเป็นเวลาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขตตำบลหัวรอได้

/////

แสดงความคิดเห็น