อบจ.พร้อมรับมือน้ำท่วมเตรียมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน

_MG_8915เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นนี้ เป็นช่วงฤดูฝน ลักษณะอากาศจะเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน อากาศจะแปรปรวนและมีฝนตกชุกต่อเนื่องเป็นระยะๆ ซึ่งลักษณะอากาศเช่นนี้จะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง หรือน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มหรือในพื้นที่ราบสูงที่ลาดเชิงเขา เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม อาจสร้างความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ทาง อบจ.พิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2557  ขึ้นที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หมูที่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และราษฎรที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งประจำอำเภอ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอ 9 แห่งในจังหวัดพิษณุโลกด้วย_MG_8932

ส่วนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับมือกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะประกอบไปด้วย เรือท้องแบน ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 10 คน จำนวน 16 ลำ เรือพลาสติกขนาดบรรทุกได้ 3 คน จำนวน 4 ลำ เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง เครื่องสูบน้ำพร้อมปั้มน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องกำเนอดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รถแบคโฮว์ (แขนสั้น) จำนวน 1 คัน รถแบคโฮว์ (แขนยาว) จำนวน 2 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ เครน จำนวน 1 คัน รถบรรทุกชานต่ำ จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ จำนวน 6 คัน รถปิกอัพ ประสานงานควบคุมการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คน รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง (ชนิด 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน รถยนต์ดับเพลิงกระเช้าฉีดน้ำพร้อมบันได ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน เรื่อตรวจการณ์พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโรลิคฯ จำนวน 1 คัน รถดับเพลิง 10 ล้อ ความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน_MG_8942

หากประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร 089-6440041 , 089-5446966_MG_8922

 

 

แสดงความคิดเห็น