ตรวจโกดังข้าวใน อ.บางระกำยังไม่พบสิ่งผิดปกติ

0005เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่  7 ก.ค.2557  นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  และประธานคณะตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 52 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  พ.อ.นิรันทร์  พึ่งโต รองเสนาธิการ กองบัญชาช่วยรบที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจโกดังข้าวสินรุ่งเรือง  เลขที่ 46/2 หมู่ 1 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโกดังเก็บข้าวเปลือกปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ประจำปีการผลิต 2555/56  มีจำนวนข้าว 298,085 กระสอบ น้ำหนัก 29.6 ล้าน  กก. 0002ซึ่งวันนี้เริ่มตรวจนับข้าวเปลือกที่คลังสินค้ากลางสินรุ่งเรือง เป็นแห่งแรกในเขตอ.บางระกำ ที่กำหนดตรวจในบางระกำ จากทั้งหมด 11 แห่ง เบื้องต้นตรวจกองข้าว ทั้ง 16 กอง ภายนอกภายในไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ที่บางจุดมีเพียงที่มีน้ำหยดจากหลังคา มาใส่กระสอบข้าวสาร ทำให้ข้าวเสียหายเล็กน้อย ซึ่งก็มีบริษัทที่รับประกันไว้  อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ทหารจะได้เก็บตัวอย่างข้าว ในโกดังนี้ 500 กระสอบ จำนวน 3 กิโลกรัม เพื่อไปตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างละเอียดอีกครั้ง   โดยสัปดาห์นี้ กรรมการตรวจสอบปริมาณข้าวจะทยอยเข้าตรวจสอบโกดังต่าง ๆ ในเขตอ.บางระกำ ที่ในบางแห่ง มีการรมยาฆ่ามอด ต้องมาตรวจสอบในสัปดาห์หน้า0003

0004

0006

แสดงความคิดเห็น