ผันน้ำลงทุ่งเป็นแก้มลิงชะลอน้ำลงภาคกลาง

0006  เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 6 ก.ย.2557  นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 ได้นำสิ่งของยังชีพและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านวังขี้เหล็ก หมู่ 10 และ หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม และบ้านคลองปลากลาย หมู่ 15 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 200 ครัวเรือน ที่เริ่มประสบปัญหาอุทกภัย 0002พร้อมกับสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม และยมสายเก่า-คลองเมม  เพื่อรองรับมวลน้ำขนาดใหญ่ที่จะเดินทางจากจังหวั0005ดสุโขทัย 1-2 วันนี้    ซึ่งพื้นที่ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่แรกในการรับน้ำดังกล่าว โดยมีนายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบสถานการณ์  0001

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า น้ำจากจังหวัดสุโขทัยคาดว่าจะเดินทางมาถึง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ ภายใน 1-2 วันนี้ โดยมวลน้ำขนาดใหญ่จะมาลงพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวนกว่า 750 ล.ลบ.ม. พื้นที่จำนวนกว่า 5 แสนไร่ ซึ่งเป็นลักษณะแอ่งกระทะขนาดใหญ่ หรือแก้มลิง โดยพื้นที่วังขี้เหล็ก อ.พรหมพิราม นี้ จะแบ่งน้ำมารับไว้ จำนวน 240 ล.ลบ.ม. ในพื้นที่ 1 แสน ไร่ ส่วน อำเภอบางระกำ ก็จะรับน้ำไปกว่า 500 ล.ลบ.ม. โดยมวลน้ำทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ ประมาณ 1 เดือน แล้วจะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลาง  0003 0004

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ ได้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวเกือบเสร็จสิ้นหมดแล้ว และยินดีที่ให้ภาครัฐพร่องน้ำเข้านา เพื่อเป็นแก้มลิง ชะลอน้ำเข้าสู่ภาคกลาง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาดิน ให้ดินอุ้มน้ำ รอทำนาในรอบต่อไป0007

แสดงความคิดเห็น