ฝูงไส้เดือนทำประติมากรรมขุยรอบต้นไม้ในหลวงทรงปลูก

ขุยไส้เดือน (10) วันที่  29 ก.ย. 2557 ผู้สื่อรายงานว่า ที่น้ำตกสกุโณทยาน หรือ น้ำตกวังนกแอ่น หมู่ 2 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก และที่แห่งนี้เมื่อปี 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีนาถ ได้เสด็จมาปลูกต้นประดู่ และต้นพะยอม ไว้ เมื่อครั้นเสด็จเยือนจังหวัดพิษณุโลก โดยฃ่วงปี 2555-2557 หรือ เมื่อ1-2 ปีที่ผ่านมา เมื่อถึงหน้าฝนที่บริเวณดังกล่าว กลับมีเรื่องที่แปลก บริเวณต้นไม้ที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงปลูกไว้และที่บริเวณพลับพลารับเสด็จ มีขุยไส้เดือนดินจำนวนมาก มาทำขุยบริเวณโดยรอบ จำนวนนับพันกอง ซึ่งแต่ละขุย มีลักษณะเก่าและใหม่ปะปนกันไป แต่ละขุยมีความสูงจากพื้นดินแตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับความสูง 1-4 นิ้ว ถือว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากขุยไส้เดือน (14)

ขุยไส้เดือน (8)

นายแก้วมูล นันตาพรม เจ้าหน้าที่สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยานกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนนั้น จะมีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของไส้เดือน ที่มาทำขุยบริเวณสวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน จำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณหน้าพลับพลารับเสด็จ และโดยรอบต้นประดู่ และต้นพะยอม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไว้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าหญ้าแต่อย่างใด และคาดว่าต้นแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งก็จะก้าวสู่ฤดูหนาว ขุยไส้เดือนเหล่านี้ ก็จะหายไปตามธรรมชาติขุยไส้เดือน (11)

ขุยไส้เดือน (15)

ทั้งนี้ ดินขุยไส้เดือนหรือมูลของไส้เดือนเป็นดินที่ไส้เดือนขึ้นมาขับถ่ายออก กองไว้รอบๆ รู ตั้งเป็นแท่งทรงกลม ซึ่งจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ดินขุยไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต รวมทั้งสารชีวะเคมีที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ยังมีสารฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชในมูลไส้เดือนดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้มูลไส้เดือนดินมีสารต่างๆ ที่เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ควบคุมความยาวของเซลล์ หรือแม้กระทั่งทำหน้าที่เป็นสารต้านการแก่ตัวของพืชไม่ให้เน่าเปื่อยเร็ว และมูลไส้เดือนดินยังมีฤทธิ์ในการขับไล่แมลงได้อีกด้วย.ขุยไส้เดือน (6)

ขุยไส้เดือน (7)

ขุยไส้เดือน (12)ขุยไส้เดือน (4)

ขุยไส้เดือน (2)

ขุยไส้เดือน (3)

ขุยไส้เดือน (13)/////

แสดงความคิดเห็น