ทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุให้สัตว์ป่าที่ทุ่งแสลงหลวง

105อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงร่วมกับนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินโป่งเดิมให้แก่สัตว์ป่า หลังสัตว์ป่าเริ่มชุกชุม ตามโครงการแบ่งฝันปันรัก ท่ามกลางอุณหภูมิในพื้นที่ 16 – 24 องศาเซลเซียส และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาผืนป่า และอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้คงอยู่สืบต่อไปจังหวัดพิษณุโลก101

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 25 57 ที่ผ่านมา ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  จังหวัดพิษณุโลก นายทักษิณ มงคลคมรัตน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พร้อมด้วยนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานฯ ได้ร่วมกันทำโป่งเทียมสำหรับสัตว์ป่า ตามโครงการแบ่งฝันปันรัก104

ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และหน่วยงานภาคเอกชนได้จัดทำขึ้น โดยได้นำเกลือสมุทธใส่หลุมแล้วฝังกลบในดินโป่งเดิม  เพื่อเป็นการเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า ได้มาคุ้ยกิน ยังผลให้สัตว์ป่าเจริญเติบโต และมีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่า โดยเฉพาะ เก้ง กวาง เนื้อทราย  อีเห็น กระต่าย และหมูป่า เริ่มชุกชุมเพิ่มมากขึ้น และมาแทะเล็มหญ้าระบัด ก่อนกินดินโป่งบริเวณ ดังกล่าว ในยามค่ำคืน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันดูแลรักษาผืนป่า และอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้คงอยู่สืบต่อไป      102ด้าน นายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ฯลฯ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ขณะนี้สามารถเห็นสัตว์ป่าเดินในทุ่งหญ้าสวันนา โดยเฉพาะ เก้ง กว้าง และเนื้อทราย ยังผลให้มีกิจกรรมการส่องสัตว์ในยามค่ำคืน ช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  สำหรับอุณหภูมิในพื้นที่ช่วงนี้อยู่ที่ 16 -24 องศาลเซลเซียส ถือว่าอากาศกำลังเย็นสบาย อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงเย็นถึงค่ำ  และกิจกรรมทำโป่งเทียมในครั้งนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่า และรักษาสัตว์ป่าเหล่านี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทย สืบต่อไป106

แสดงความคิดเห็น