หลายโรงเรียนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2558

DSC_0022วันที่  29 ก.ค. 2558  ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้รับการถวายเทียนจำนำพรรษาจาก โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ที่ได้นำนักเรียน กว่า 100 คน พร้อม คณะครู อาจารย์ ที่ได้ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษาและนำเทียนมาถวายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในการทำนุบำรุงศาสนา    จากนั้น คณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กว่า 300 คน ได้แห่เทียนจำนำพรรษามาร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เช่นกันDSC_0002

DSC_0007ทั้งนี้ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวก อยู่ประจำพรรษา เหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทาง เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ ทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะศากยบุตรไม่ยอมหยุดสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะที่พวกพ่อค้าและนักบวชในศาสนาอื่นๆ ต่างพากันหยุดสัญจรในช่วงฤดูฝนนี้ การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆ แม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ำข้าวกล้าชาวบ้าน ได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายDSC_0011

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้พระภิกษุสงฆ์เข้าอยู่ประจำที่ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนแห่งฤดูฝน ภิกษุสงฆ์ที่อธิษฐานเข้าพรรษาแล้ว จะไปค้างแรมที่อื่นนอกเหนือจากอาวาส หรือที่อยู่ของตนไม่ได้แม้แต่คืนเดียว หากไปแล้วไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนด คือก่อนรุ่งสว่าง ถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษาDSC_0013

จึงได้เป็นที่มาของการถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ให้แสงสว่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึ่งกระทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอย่างหนึ่งDSC_0046

DSC_0049

แสดงความคิดเห็น