ตรวจม่านรูด-ร้านขายแอลกอฮอล์คืนลอยกระทง

1448491774836ชุดจัดระเบียบตรวจโรงแรมมานรูดกันเยาวชนใช้บริการในเทศการลอยกระทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22.00 น. ทีมจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณถโลก นำโดย เจ้าหน้าที่ทหารพล.ร.4 ,ม.พัน9 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ปกครองจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก 1448491757377เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สถานพินิจจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก อาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ แบ่งเป็น 2 สาย ในการออกตรวจเพื่อคุ้มครองสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยใช้เกณตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2538 เป็นหลัก 1448491786834โดยมีการออกตรวจเด่นหลักโรงแรมมานรูด สถานบริการ สถานประกอบการที่มีเล่นดนตรี จำหน่ายสุรา เช่น โรงแรมศาลาไทย โรงแรมกาซะลอง โรงแรมซำทาม โรงแรมเดอะเลิฟ โรงแรมแฮบปี้อิน โรงแรมพาลาไดซ์ ร้านทางเกวียน ร้านปีกัสโซ ร้านthe loft APEX แจ่มบาร์ แพRASTAR ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต โรงฮักcamper โรงเตี้ยม ท่าปรางค์ hydro 13Bar leger beer โรงแรมโรสอินน์ บาหลี คำปาย คาราโอเกะ พร้อมจับกุมจำหน่ายดอกไม้ไฟ 1 ราย เหตุการทั่วไปปกติ1448491777186
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น