เร่งเก็บกระทง-ขยะริมสองฝั่งน่านเมืองพิษณุโลก

1448500229927เช้า 26 พ.ย.58 หลังเทศกาลลอยกระทงผ่านไป วันนี้จนท.รักษาความสะอาดเทศบาลนครพิษณุโลกต้องทำงานหนักตลอดทั้งวันในการเก็บขยะ และกระทง ริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน อ.เมืองพิษณุโลก1448500263017

1448500238815

1448500221136

1448500235978

1448500258560

1448500225436

แสดงความคิดเห็น