จ.พิษณุโลกประกอบพิธีถวายราชสดุดีวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

DSC_0015เช้าวันที่  6 เม.ย.2559 ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช หน้าสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกหลังเดิม  จังหวัดพิษณุโลก ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพร้อมนำเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายพานพุ่มดอกไม้สดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และพระมหากษัตริย์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตั้งแต่อดีตให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนปัจจุบันในทุกด้านDSC_0014

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีบันทึกในพงศาวดาร ว่า เป็นสถานที่ซึ่ง “อะแซหวุ่นกี้” แม่ทัพชาวพม่าวัย 72 ปี ได้รับบัญชาจากพระเจ้ามังระ เจ้าเมืองพม่าให้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2318 แต่ไม่สามารถตีได้ จึงขอพบกับ เจ้าพระยาจักรี ผู้เป็นจอมทัพและสรรเสริญเจ้าพระยาจักรีว่า ภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์ ซึ่งต่อมาเจ้าพระยาจักรีได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเนินดินที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี คือสถานที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุ สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน้าสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกเดิมที่ พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์กันในวันนี้DSC_0017

DSC_0040

DSC_0027

DSC_0030

DSC_0029

แสดงความคิดเห็น