บ้านกร่างจ.พิษณุโลกอ่วม…น้ำยมหลากท่วมนา 4,500 ไร่

DCIM100MEDIADJI_0386.JPG

วันที่ 20 กันยายน 2559 รายงานสถาณการณ์น้ำท่วมจ.พิษณุโลกยังคงมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ำจากแม่น้ำยมจ.สุโขทัยลงมายังแม่น้ำยมสายเก่าทางด้านจ.พิษณุโลก ที่บ้านแม่ระหัน ม.10 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ขณะนี้น้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า หรือคลองเมมได้เอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ำที่เป็นนาข้าวอายุ 10-70 วัน เสียหายประมาณ 4,500 ไร่ เป็นเวิ้งน้ำกว้าง เหมือนทะแลสาป ด้วยระดับความลึก 1 เมตร 10และในวันนี้ นายอนุชิต  โมลา กำนันต.บ้านกร่าง นางสมปอง  เรณูแย้ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ระหันได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายของนาข้าว และถนนที่เชื่อมกับบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังไม่สามารถสัญจรได้ ชาวบ้าน 5 ครอบครัว ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออก11

DCIM100MEDIADJI_0398.JPG

นายอนุชิต  โมลา กำนันตำบลบ้านกร่าง เปิดเผยว่า เป็นปกติของพื้นที่บ้านแม่ระหันที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ต่ำเป็นวงกว้างเป็นประจำทุกปี ในช่วงหน้าในเดือนสิงหาคม-กันยายน แต่เนื่องจากรอบสองปีที่ผ่ายมา 2557-2558 จ.พิษณุโลกประสบปัญหาภัยแล้ง และตำบลบ้านกร่างก็ประสบปัญหาขาดน้ำในการทำนา เกษตรกรชาวนาในพื้นที่จึงเริ่มต้นการปลูกข้าวรอบที่สองล่าช้า จากปกติจะปลูกในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเก็บเกี่ยวเดือนกรกฏาคม เมื่อถึงเดือนสิงหาคม น้ำท่วมนาข้าวก็ไม่เสียหาย แต่จากภัยแล้ง ทำให้ปีนี้เริ่มปลูกในเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม บางคน เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ก็ชะล่าใจ ลงมือปลูกใหม่ เพราะคิดว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปีก่อน แต่ปรากฏว่าปีนี้ ฝนที่ตกหนัก น้ำจากแม่น้ำยมที่ระบายมามาเร็วมาก ทำให้พื้นที่ต.บ้านกร่างนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายประมาณ 4,500 ไร่ และระดับน้ำยังคงเพิ่มระดับต่อเนื่อง ทางตำบลได้รายงานสภาพน้ำท่วมและความเสียหายให้อำเภอเมืองพิษณุโลกรับทราบแล้วDCIM100MEDIADJI_0408.JPG

DCIM100MEDIADJI_0380.JPGนางสมปอง  เรณูแย้ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ระหัน เปิดเผยว่า ข้าวที่ถูกน้ำท่วมรอบนี้เป็นข้าวอายุ 10-70 วัน ในบางแปลงที่ใกล้เก็บเกี่ยวในเดือนนี้ ก็เสียหายทั้งหมด เพราะน้ำมาเร็วมาก และท่วมสูง 1 เมตร จากสำรวจเบื้องต้นในม.10 ,ม.4 ม.6 และม.7 ต.บ้านกร่าง มีนาข้าวเสียหายทั้งหมด 4,500 ไร่ ขณะนี้ตนกำลังรวบรวมพื้นที่ เพื่อรายงานอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป12

ขณะที่สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ มาสูบน้ำที่ท่วมขังออกเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองเมม รวมทั้งติดตั้งเครื่องช่วยพร่องน้ำ ให้มีการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำยมที่อ.บางระกำได้เร็วขึ้น

14

12…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น