กำหนดจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช 2-8 ก.พ.60

15977364_1640801836223487_1218145133807858382_nวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 7 วัน 7 คืน เพื่อให้เปิดโอกาสพุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราชและบำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นการจัดหารายได้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยภายในงาน มีการจัดกิจกรรมทางศาสนามากมาย อาทิเช่น การแสดงพระธรรมเทศนา เทศน์ปุจฉาชาดก การบวชเนกขัมมบารมี การประกวดมารยาทไทย ตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล การจัดนิทรรศการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน ลิเก ภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และที่สำคัญคือการเปิดให้พุทธศาสนิกชนขึ้นไปนมัสการพระปรางค์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทางวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด สินค้าตามฤดูกาลที่มีวางขายเป็นประจำ เช่น ละมุด หอมกระเทียม เครื่องสมุนไพร หมากพลู ไม้กวาด เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เป็นต้น โดยทางวัดจะเปิดให้ชมฟรีตลอดทั้งงาน
สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ดังนั้นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2560โดยพร้อมเพรียงกัน

แสดงความคิดเห็น