กรุงเทพประกันชีวิตบุกตลาดเหนือล่าง คาดปีนี้ธุรกิจประกันภัยเติบโต15%

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  ที่สำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก- นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเรืองศักดิ์ปัญญาประดิษฐ์กุลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน และพระมหาสมปอง ร่วมกันเปิดตัดริบบิ้น เปิดตั้งสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิตสาขาพิษณุโลก  เพื่อเดินหน้ายกระดับการบริการระดับมาตรฐานสากล  มีทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแนะแนวทางการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง ให้กับชีวิตของผู้เข้ารับบริการเงิน  ในปี 2560 นี้ยังมีการเปิดศูนย์วางแผนการเงินภายในศูนย์ประชุมและอบรมภาคตะวันออกรวมทั้งสาขาชลบุรีและสาขาหาดใหญ่อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกัน

นายเรืองศักดิ์  ปัญญาประดิษฐ์กุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน  เปิดเผยว่า สำนักงานสาขาพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องที่  ให้บริการการทำธุรกรรมการเงินและบริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าเนื่องจากเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ และเป็นทางผ่านสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นประเทศพม่าจีนตอนใต้ลาวและเวียดนาม ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นจุดศูนย์กลางการให้บริการทางการทางด้านการเงิน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินรอบด้าน  ด้วยการแนะนำการวางแผนสถานะควบคู่กับการสร้างหลักประกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนปกป้องคุ้มครองชีวิตตนเอง  หรือคนที่คุณรัก  การวางแผนลงทุนเพื่อทำให้เงินหมุนเวียนที่มีอยู่ว่าเกิดขึ้น การวางแผนภาษีหรือการวางแผนมรดก การขยายสำนักงานสาขาพิษณุโลกนี้จะช่วยให้ประชาชนที่มารับบริการที่ครบวงจร

ในปี 2559 ตลาดโตธุรกิจประกันภัย ขึ้นร้อยละ 15  โดยประชากรไทยที่ถือครองกรมธรรม์มีประมาณ ร้อยละ 38 ประชากรทั้งหมด 15 ล้านคน ในขณะที่ประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียมีอัตราการถือครองกรมธรรม์สูงกว่าร้อยละ 200  แสดงให้เห็นว่าประกันชีวิตในประเทศไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันอีกมาก  รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก  ในปี 2560 พบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ดี  แบบต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 3.6 ซึ่งทำให้การคาดการณ์อัตราจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และจากมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีต่อเนื่องของรัฐบาลจะส่งผลให้การประกอบอาชีพและการลงทุนภายในจังหวัดดีขึ้น  ถ้าประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เริ่มวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสม  ก็จะทำให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน

////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น