รองนายกรัฐมนตรีเดินสายตรวจราชการแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพิษณุโลก

 15 มี.ค.60  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจติดตามราชการด้านการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ที่ จังหวัดพิษณุโลก
ทันทีที่มาถึง ได้เข้าสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เยี่ยมชมพระราชวังจันทน์ พร้อมฟังบรรยายสรุปพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านเพื่อการท่องเที่ยว บริเวฯด้านหน้าพระราชวังจันทน์ จากนั้นได้ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการบูรณาการความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทรายงาน ความก้าวหน้าและ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว
สำหรับภาคบ่าย รองนายกรัฐมนตรี และคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายประเทศในพื้นที่อำเภอบางระกำ โดยจะดู “เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำ บึงตะเคร็ง” หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น