รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 Regional Research Expo 2017 ” ซึ่งทาง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก พะเยา ลำพูน สุโขทัย ลำปาง อุทัยธานี จัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน CHANCE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาค

สำหรับภายในงานจัดแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงาน รวม100 ผลงาน อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ สมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง ขี้เถ้าแกลบชะลอการสุกของผลไม้ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผลงานเครื่องส่องไฟด้วยหลอดแอลอีดี สีน้ำเงิน สำหรับการรักษาภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิด กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เครื่องอ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพา กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำพิมพ์หล่อปูนปลาสเตอร์ ผลงานการสร้างเครื่องนวดผสมแร่เหล็กน้ำพี้ กลุ่มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การผลิตมะปรางเชิงการค้า เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก และการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดู การผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดให้มี การประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาวิชาการ จำนวน 26 หัวข้อ อาทิ หัวข้อ University4.0 โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) สุขอย่างพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสวนาในหัวข้อ พิษณุโลก 4.0 ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมและหอการค้า ฯลฯ และกิจกรรม Highlight Stage เวทีกลางที่นำเสนองานผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น


การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 [Regional Research Expo 2017] จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารเอกาทศรถมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-968-641mail : [email protected] หรือ http://rre2017.nu.ac.th/home.php
//////////

แสดงความคิดเห็น