อปท.เขตอ.เมืองพิษณุโลกแสดงผลงานวิชาการโชว์ศักยภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะศิริ  นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการ และ การประกวด/แข่งขันทักษะความสามารถเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2559  ครั้งที่ 1 ที่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 19 ตำบลของอำเอภเมืองพิษณุโลก  ได้แสดงความสามารถ ใช้ทักษะตามพัฒนาการที่สมวัย สามารถเข้าสังคมได้และมีความพร้อมในการศึกษาระดับสูง

นายทรงธรรม  เนียมหอม ประธานชมรมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กอำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า  การแสดงผลงานทางวิชาการและ การประกวด/แข่งขันทักษะความสามารถเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2559  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียน ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเวทีในการแสดงผลงานทางวิชา พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถในด้านต่าง  จากการประกวดความมีวินัย  การปั้นน้ำมัน การระบายสี  การเล่านิทานประกอบสื่อ การแข่งขันเต้นประกอบเพลง และการประกวดมารยาทไทย  นอกเหนือจากการให้ศูนย์เด็กเล็กได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากทั้ง 19 ตำบล  ซึ่งแต่ละศูนย์มีการนำสิ่งของเหลือใช้มาประยุคทำเป็นสื่อการเรียนการสอน

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เด็กๆ ได้แสดงความสามารถผ่านการแสดง มีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี เป็นที่ชื่นชอบของคณะกรรมการ  ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เดินทางมาดูงานดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น