สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดแข่งขันความสามารถด้านทักษะภาษาไทย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการแข่งขันความสามารถด้านทักษะภาษาไทย ของนักเรียนในสังกัดทุกระดับชั้น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรด้านการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเรียนรู้ ในทุกด้าน และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทยของครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนทุกระดับชั้น
กิจกรรมการแข่งขันในวันนี้ ประกอบด้วย การอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA , การเขียนตามคำบอก , และการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยผู้แข่งขันที่ได้การรับการคัดเลือกรางวัล อันดับที่ 1 ในแต่ละกิจกรรมจะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป 

แสดงความคิดเห็น