ต.เนินกุ่มอ่วม…พนังกั้นคลองพังไหลท่วมหลายหมู่บ้าน

วันที่ 29 กค. 60 สถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันที่จ.พิษณุโลก ขณะนี้ที่ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กำลังประสบปัญหาน้ำจากคลองเนินกุ่มไหลล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและไหลท่วมพื้นที่การเกษตรในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนริมคลองเนินกุ่ม เป็นผลพวงมาจากฝนที่ตกหนักบริเวณอช.ทุ่งแสงหลวง และไหลลงสู่คลองชมพูที่ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ซึ่งได้ท่วมพื้นที่ต.ชมพูเมื่อวันที่ 27 กค.ที่ผ่านมา ขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่ ได้ไหลลงสู่ตำบลเนินกุ่ม ได้ไหลข้ามคลองหลายจุด และที่บริเวณม.1 0 บ้านเนิมกุ่ม พนังคลองได้แตกร่วม 20 เมตร ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากได้ไหลออกสู่พื้นที่เกษตรและหมู่บ้าน ขณะนี้ นายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม กำนันตำบลเนินกุ่ม ผู้นำในพื้นที่และชาวบ้านได้ช่วยกันนำไม้และกระสอบทรายมาอุดบริเวณคลองที่น้ำไหลออก น้ำทะลักยาวกว่า 20 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ม.1 ม.2 ม.3 ,ม 4 ม. 5 และม.10 ปริมาณน้ำกำลังไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวหลายพันไร่

นายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอบางกระทุ่มเปิดเผยว่า น้ำมาจากต.ชมพู ผ่านอ.วังทอง และไหลเข้ามาสู่ ต.วัดตายมและต.เนินกุ่ม ระยะทางประมาณ 10 กม. สถานการณ์ขณะนี้มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก ระดับน้ำและพื้นนาสูงถึง 1 เมตร ท้องถิ่น และชาวบ้าน พยายามเฝ้าระวังไม่ให้คันคลองพัง โดยขณะนี้มีคันคลองกั้นน้ำพัง 2 จุด ทุกภาคส่วนกำลังช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้พัง เช่น ที่ม.10 พนังริมคลองพัง ชาวบ้านกำลังช่วยกัน ถ้าสามารถควบคุมไม่ให้น้ำในคลองพังได้ น่าจะช่วยแก้ไขได้ ขณะนี้น้ำจากตำบลชมพูกำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น