ต.คุยม่วง อ.บางระกำอ่วมท่วมข้าวเสียหายหลายพันไร่

3 สค.60 สถานการณ์ น้ำ ท้วม จ.พิษณุโลก ที่ต.คุยม่วง อ.บางระกำ กำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมนาข้าวอย่างหนัก แม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้ามาท้วมพื้นที่นาข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 4,000 ไร่ น้ำยมล้นตลิ่งตั้งแต่ 25 กค.-3 สค. ท่วมพื้นที่ ม.3,ม.5 ม.6 ม.9 ม.11
นาย จรัญอ่อนหนูกำนันต.คุยม่วง อ.บางระกำ เปิดเผยว่า จังหวัด ได้ ประกาศ พื้น ที่ ม.3 และ ม.6 เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเมื้อ 1 สค.60 ปีนี้แม่น้ำยมจากอ.กงไกรลาศมาเร็วมาก ตำบลได้ทำคันดินกั้นแต่สู้แรงน้ำไม่ได้ น้ำไกลเข้าท่วมนาข้าวแล้วประมาณ 4,000 ไร่ ขณะนี้พื้นที่ที่น้ำยังไปไม่ถึงชาวนาก็เร่งเกี่ยวข้าวเขียวหนีน้ำ ขายได้ตันละ 2,000-4,000 บาท
นายสมส่วนแร่เพชร ผญม.ม.6 เปิดเผยว่า เฉพาะพื้นที่ม.6 มีนาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิง 1,500 ไร่ และได้ชิงเก็บเกี่ยวข้าวเขียว ยังไม่แก่เต็มที่ไปแล้ว 2,800 ไร่ ขายได้แค่ตันละ 2,000-4,000 บาท

แสดงความคิดเห็น