ประกาศหยุดเรียน หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก

วันนี้ ( 3 ส.ค. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายอานนท์  แจ้งฉาย ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมคุณครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง ร่วมกันทำความสะอาดของเล่นและสถานที่ หลังจากที่ทางศูนย์ฯพบว่ามีเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 1 คน เป็นเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ ซึ่งหลังจากพบทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลงได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

นายอานนท์  แจ้งฉาย ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กล่าวว่า หลังจากที่ศูนย์ฯพบว่ามีนักเรียนป่วยด้วยโรคมือเท้าปากได้รีบดำเนินพาเด็กไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวังทองทันที จากนั้นได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน และจะเปิดเรียนในวันจันทร์หากพบยังมีความเสี่ยงก็จะปิดเรียนไปอีก โดยในวันนี้ได้ให้คณะครูและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เช็ดทำความสะอาดสถานที่ ของเล่นต่างๆ และนำไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งได้ทำความเข้าใจกับทางผู้ปกครองของเด็กหากพบเด็กป่วยให้รีบพบแพทย์ทันที

ซึ่งสถานการณ์โรคมือเท้าปากของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 1 มกราคม – 3 สิงหาคม พบว่ามีผู้ป่วยแล้ว 850 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ ไม่เกิน 4 ขวบ ป่วยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับทางสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียน ในแนวทางป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก เพื่อป้องกันเด็กป่วย

 

สำหรับโรคมือเท้าปาก พบในเด็ก เป็นโรคที่พบได้บ่อย การติดต่อค่อนข้างง่ายผ่านทางการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย โรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อจากการกินอาหาร น้ำดื่ม การดูดเลียนิ้วมือ หรือของเล่นที่ปนเปื้อนเชื้อที่ออกมากับอุจจาระน้ำเหลืองจากตุ่มน้ำที่ผิวหนัง หรือละอองน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย พบน้อยที่จะติดต่อโดยการสูดเอาละอองน้ำมูกน้ำลายที่ผู้ป่วยไอหรือจามรด มักมีการระบาดเป็นกลุ่มเล็กในสถานเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล การป้องกันที่ดีคือการรักษาอนามัยความสะอาดของร่างกายและสถานที่

////////////

แสดงความคิดเห็น