ศิษย์เก่ามศว.พิษณุโลกสานสัมพันธ์น้องพี่ในงาน 30 ปี พิราบคืนรัง 4 พย.60 นี้

ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ กว่าสิบรุ่น ร่วมกันจัดงาน “30 ปีพิราบคืนรัง” ฟื้นความสัมพันธ์อันดีและความผูกพันฉันท์น้องพี่ที่จังหวัดพิษณุโลก ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

นางวรางคณา  อนันตะ  คณะกรรมการจัดงาน “30 ปี พิราบคืนรัง” เปิดเผยว่า ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เตรียมจัดงาน “30 ปี พิราบคืนรัง” 4 พ.ย.นี้ ร่วมรำลึกอดีตของสถาบันการศึกษาในรั้วเทาแสด  สานสัมพันธ์จากรุ่นอดีต-สู่รุ่นปัจจุบัน  การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเอกภูมิศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรุ่นน้องในช่วงรอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนเรศวร กว่า 30 ปี ที่จบการศึกษาไปถึงปัจจุบัน ได้พบปะกัน ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง   

สำหรับการจัดงานในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 มีกิจกรรมประกอบด้วย ภาคกลางวันเวลา 11.00 น. พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุรพาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ ทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้  พัฒนาสวน ศาลาพระ ณ บริเวณสโมสรคณะสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเก่า) ภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ส่วนในเวลา 18.00 น. กิจกรรมงานพิราบคืนรัง ร่วมงานมุฑิตาจิตคณาอาจารย์ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ได้แยกตัวและยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี 2533 จนถึงปัจจุบัน.

…………………………………………………………..

ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น