รองนายกฯประธานส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนรร.บ้านใหม่เจริญธรรม

เมื่อ วันที่ 7 ต.ค. 2560 ที่โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาจำนวน 600,000 บาท จาก นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย พร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน รถจักรยาน จากบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ ก่อนส่งมอบให้กับ นายศรีทน  ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม โดยมี นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก

สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการที่สำนักงานพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  ได้ร่วมกับหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ กว่า 40 บริษัท จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนไม่มีความเหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย มีการยกระดับทางวิชาการ โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในด้านต่าง ๆ

แสดงความคิดเห็น