ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปันน้ำใจสร้างสุขให้น้องที่ต.นครชุม 23 ธค.60นี้

วันที่ 21 พ.ย.2560 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก นายยุทธ์ ไกรโชค ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก เปิดเผยในงานแถลงข่าวของจังหวัด ซึ่งมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานว่า ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยวัดราชบูรณะ ร่วมกันจัดทำโครงการ “ปันน้ำใจสร้างสุขให้น้อง ประจำปี 2560” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศในอนาคต

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ ได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุข และได้ศึกษาเรียนรู้ มีพัฒนาการ เฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อเกิดความรักความสามัคคี สมานฉันท์ในการทำงานเพื่อเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวที่โรงเรียนบ้านนาเมือง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 23 ธ.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่รวม 4 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาเมือง, บ้านนาขุมคัน, บ้านนาฟองแดง, และบ้านนาทุ่งใหญ่)

สำหรับการจัดโครงการปันน้ำใจสร้างสุขให้น้องทางชมรมฯ ยินดีรับบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่มกันหนาว และทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 089 – 9578890 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น