กศจ.พิษณุโลกเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 60 อัตรา 22-28 พ.ย.60

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมีมติในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ตามกลุ่มวิชา 11 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย 11 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 10 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5 อัตรา กลุ่มวิชาพลศึกษา 4 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 3 อัตรา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา กลุ่มวิชาปฐมวัย 11 อัตรา และกลุ่มวิชาประถมศึกษา 3 อัตรา รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา “ในการสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินการที่จะส่อไปในทางทุจริตหรือที่จะทำให้เกิดความไม่เห็นธรรม ขอให้เชื่อมั่นได้ว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความโปร่งใสและให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดครับ” นายประพฤทธิ์ กล่าวในท้ายสุด สำหรับภาคเช้าของวันแรก มีผู้ประสงค์ยื่นสมัครสอบ เพียง 18 ราย คาดว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ จะมีผู้มาสมัครมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055 – 245123

แสดงความคิดเห็น