ชมรม 10 สถานี 12 ความถี่จ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมอุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นาย มลรัตน์ ปลวนิช หรือนายดอกรัก เมืองสองแคว ประธานชมรม 10 สถานี 12 ความถี่ ของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสมาชิก ที่มีทั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อสมทของจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 49 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องรับโทรทัศน์สำหรับประจำห้องโสตทัศนศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดกีฬา เครื่องกีฬาแก่เด็กนักเรียน การออกร้านแจกอาหารฟรีแก่นักเรียน ครู สมาชิกชมรม และชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่บริการรอบโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสอนการวาดภาพด้วยสีน้ำ จากกลุ่มศิลป์สองแคว การสอนเทคนิคทางการกีฬาวอลเล่ย์บอล การแบ่งฐานการทำกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา จากนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยนเรศวร การสอนดนตรีจากครูชาขิมทศกัณฑ์ สร้างความสุขใจ ให้กับชาวบ้านเขาดินเป็นอย่างยิ่

แสดงความคิดเห็น