สร้างฝาย -ดูแลต้นไม้ของพ่อที่ทรงปลูก ถวายพระราชกุศล

วันนี้(5 ธ.ค.60)นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำสานต่อที่พ่อทำ” ที่ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน  หมู่2 ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่อำเภอวังทอง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน  สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลกและโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ”เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศและชาวไทยเสมอมา เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นประดู่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่9 ที่ทรงปลูกไว้  และต้นพะยอม ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ทรงปลูก ให้เจริญแข็งแรงสืบไป

โดยภายในพิธีกิจกรรม นั้น ได้มีน้องๆ นักเรียน ที่เป็นบุตรของนายทหารค่ายสฤษฎิ์เสนา มาร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทาน ซึ่งน้องๆนักเรียน ร่วมร้องเพลง ด้วยชัดเจนและเสียงดัง น่ารักเป็นอย่างมาก  หลังจากนั้น จิตอาสา ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ แบบชั่วคราว จำนวน 2แห่ง ซึ่งจะช่วยชะลอน้ำในลำห้วยให้ไหลช้าลง ลดการพังทลายของหน้าดิน เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังมีการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ทรงปลูกจำนวน 2ต้น และทำความสะอาดบริเวณรอบๆพลับพลารับเสด็จและศาลาวนาศัยด้วย

สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน  เป็นสถานทีสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก  มีน้ำตกสกุโณทยาน เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสด็จมาเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2501 ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นไม้พระองค์ละ1ต้น คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นประดู่และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพะยอมและปัจจุบันต้นไม้นี้เจริญเติบโตและแข็งแรงดีเป็นที่ปลื้มปิติแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น