นายกฯลงพื้นที่พบประชาชนประชุมครม.สัญจรพิษณุโลก-สุโขทัย

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 ธ.ค. 2560 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ พร้อมลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ในพื้นที่ของ จ.พิษณุโลกและ จ.สุโขทัย ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจราชการและพบปะกับประชาชน โดยในช่วงเช้าหลังจากเดินทางโดยเครื่องบินถึงท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลก ได้เดินทางไปสักการะองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารออย่างคึกคัก หลังจากนายกฯ เข้ากราบไหว้ขอพรเสร็จสิ้นแล้ว ได้ออกมาพบปะกับประชาชนข้างนอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง จากนั้นจึงเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่ 3

เวลาประมาณ 10.00 น.จึงเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมน บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่มีการร่วมตัวของสมาชิกในชุมชน ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของคนในท้องถิ่น ในการบูรณาการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น “ส้มซ่า” และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อจากนั้นนายกฯ ได้ให้เกียรติปลูกต้นส้มซ่าและรับการนวดคลายเส้นโดยคุณยายหมอนวดแผนโบราณประจำหมู่บ้าน และมีการพูดหยอกล้อหัวเราะด้วยอารมณ์ขัน รวมถึงได้อุดหนุนลูกสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วไป 3 ตัว ในราคา 25,000 บาท  ก่อนจะไปพบปะชาวบ้านบ้านวังส้มซ่า จำนวน 200 คน ซึ่งชาวบ้านต่างให้กำลังใจนายกฯ อยากให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองนานๆ สุดท้ายนายกฯ ยังกล่าวอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีความสุข

จากนั้นคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะประชาชน ณ อาคารศรีวิชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน 14 จังหวัด 21 พื้นที่ และร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นภาคเหนือ ก่อนจะเดินทางโดยเฮลิคอบปเตอร์ตรวจพื้นที่การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ “บางระกำโมเดล 60” บริเวณโครงการแก้มลิงบึงระมาณ บึงตะเคร็ง และบึงขี้แร้ง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หลังจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยัง จ.สุโขทัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของปี 2560 ซึ่งนายกฯ และ ครม.มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ก่อนการประชุม ครม. โดยมีวาระสำคัญ คือ การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Bio Economy ตรวจเยี่ยมโครงการบางระกำโมเดล การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และพบปะประชาชนทั้ง 2 จังหวัด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของภาคเหนือ คือ ประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และสินค้าเกษตรยังมีมูลค่าไม่สูงนัก ดังนั้นทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาภาคเหนือข้อหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งดึงศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น รวมทั้งใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นของสุโขทัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และจะได้สร้างความเข้าใจถึงทิศทางและอนาคตของประเทศอีกด้วย.

………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น