สังคมแห่งการแบ่งปัน กลุ่มจิตอาสา หาเงินสร้างอ่างล้างหน้า สนามเด็กเล่นให้เด็ก นร.ที่ห่างไกล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านนาขุมคัน  ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  ทางกองบิน 46 นำโดย นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการ กองบิน 46 ร่วมกลับกลุ่มทอฝัน ซึ่งเป็นกลุ่มดนตรีจิตอาสาของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้เล่นดนตรีเปิดหมวกตามจุดต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารายได้นำเงินมาทำการสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านนาขุมคัน และสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่นักเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านนาขุมคัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีงบประมาณในการพัฒนา อีกทั้งอยู่ในพื้นที่สูงห่างไกล ทำให้กลุ่มทอฝัน จึงได้รวบรวมเงินจากการเล่นดนตรีเปิดหมวก ได้งบประมาณ 100,000 บาท  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยมีนายไพบูลย์ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขุมคัน และน้องนักเรียนมาร่วมรับมอบ

สำหรับโรงเรียนบ้านนาขุมคัน เป็นโรงรียนขนาดเล็ก อยู่ที่หมู่ที่ 5 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียน จำนวน 97 คน แต่ละปีไม่มีงบประมาณในการพัฒนามากนัก ทำให้ทางกลุ่มทอฝัน ซึ่งเป็นกลุ่มนักดนตรีของจังหวัดพิษณุโลก ช่วยกันหารายได้จากการเล่นดนตรีเปิดหมวกตามจุดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือดังกล่าว

/////////////////

แสดงความคิดเห็น