ประชุมเตรียมจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช 22-28 ม.ค.61

5 ม.ค.2561  ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก พระสุธรรมมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมด้วยนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยในที่ประชุมมีผู้แทนจากกองงานต่างๆ ทั้ง 18 กอง ได้รายงานถึงปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงานของแต่ละกองให้แก่ประธานได้รับทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 มกราคม 2561 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 6 – 12 ค่ำเดือน 3 รวม 7 วัน 7 คืน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อให้เปิดโอกาสพุทธศาสนิกชนได้นมัสการพระพุทธชินราชและบำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนยังเป็นการจัดหารายได้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาชาดก  บวชเนกขัมมบารมี ตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงคอนเสิร์ต ลิเก ภาพยนตร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน การจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  โดยทางวัดจะเปิดให้ชมฟรีตลอดทั้งงาน และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 21 มกราคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

แสดงความคิดเห็น