22-28 ม.ค.61 เที่ยวงานวัดใหญ่”กราบพระพุทธชินราช”เดินช็อปสินค้าจากหลายจังหวัด

วันที่ 22 มกราคม 2561 วันแรกของการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2561 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือ งานวัดใหญ่ ยังคงเอกลักษณ์ของงานสมโภชพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 660 ปี และเป็นงานวัดที่เคียงคู่กับจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนาน จัดเป็นปีที่ 84 แล้ว โดยวานนี้ 21 มกราคม 2561 ในช่วงเย็น ได้มีพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน

พระพุทธชินราช ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเหนือว่า สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1900 โดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 พระยาลิไท พระมหากษัตริย์แห่งราชธานีกรุงสุโขทัย ในขณะที่ประทับอยู่เมืองพิษณุโลก 7 ปี พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ปรากฏในสมัยของพระองค์นั้นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีวัดวาอารามมากมายมีพุทธศิลป์ที่วิจิตรงดงามอลังการ และการจัดงานสมโภชนั้นได้มีปรากฏเป็นหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2025 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงบูรณพระอารามและโปรดเกล้าให้มีการสมโภชเฉลิมฉลอง 15 วัน 15 คืน แต่นั้นเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ทุกสมัยเมื่อทรงมีโอกาสได้เสด็จมาทรงนมัสการพระพุทธชินราชได้โปรดให้มีการสมโภชเป็นโบราณราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานสมโภชระหว่างวันที่ 22-28 มกราคมพุทธศักราช 2561 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ ถึง 12 ค่ำเดือน 3 รวม 7 วัน 7 คืน นับเป็นปีที่ 84 ที่วัดและจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2477 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และจัดหารายได้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

ขณะที่บรรยากาศการวางจำหน่ายสินค้าชนิดต่าง ๆ ในงานวัดใหญ่นั้น ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิม ๆ สืบเนื่องกันมา จะมีสินค้าพื้นบ้านจากหลายจังหวัด มาวางจำหน่ายในตำแหน่งเดิม ๆ เหมือนเช่นทุกปี ควบคู่ไปกับสินค้าสมัยใหม่ ของเล่น ของกิน เครื่องใช้ในบ้าน ยาสมุนไพร อาทิ โซนหน้าวัดเข้ามาก็จะพบกับละมุดจาก อ.สวรรคโลกจากจ.สุโขทัย เมื่อเดืนไปหน้าวิหารก็จะพบซุ้มจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งเมี่ยงคำ พุทรากวน กล้วยตาก ส่วนโซนรอบวิหารก็มีสินค้าพื้นบ้านหลากหลาย อาทิจากจ.อุตรดิตถ์ นำไม้กวาด ที่นอน หมี่พันลับแล เม็ดกระบกคั่วมาวางขาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาการจัดงานวัดใหญ่ ระยะเวลา 7 วัน ทางวัดยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสชิกชน ได้ขึ้นพระปรางค์ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพื่อไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ขนาดเล็ก ใจกลางพระปรางค์ ซึ่งจะไม่ได้เปิดเป็นประจำ จะเปิดเฉพาะช่วงงานสมโภชพระพุทธชินราช และงานสำคัญทางศาสนาเท่านั้น และตลอดงาน จะมีนักเรียนจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมมาช่วยงานจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน อำนวยความสะวดกแก่นักท่องเที่ยวตลอดงาน

…………………………………………………………………………………………..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวพิษณุโลก 2,660 ชีวิตแต่งกายชุดขาวรำถวายพระพุทธชินราช 660 ปี

………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น