9-11 กพ.นี้ เปิดตลาดประชารัฐต้องชมที่ตลาด 120 ปีวิถีชาววัง อำเภอวังทอง

จังหวัดพิษณุโลกเตรียมเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ที่ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ที่อำเภอวังทอง และตลาดต้นไม้อินโดจีนการ์เด้น อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในชุมชนและในประเทศ

นายบำรุง  รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม ปี 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ( local Economy Market ) เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม และเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม จังหวัดพิษณุโลก แห่งแรก จะมีขึ้นในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนแห่งที่สอง จะเปิดจำหน่ายสินค้าในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นไม้อินโดจีนการ์เด้น ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืชปาล์ม น้ำตาลทราย สินค้า OTOP การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าชุมชน  และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคอื่นๆ อีกมากมาย

จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวัน สินค้า OTOP และสินค้าอุปโภค บริโภคอื่นๆ อีกมากมาย  ที่ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง และตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นไม้อินโดจีนการ์เด้น ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลกโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น